OT 25 lat InO z HKT TREP PTTKW 2002 roku upłynęło 25 lat imprez na orientację organizowanych przez Harcerski Klub Turystyczny TREP PTTK. Wśród wielu imprez od samego początku organizowane były: ORIENT, ZAW-OR, PODKUREK, a później 10xSOLO i inne. W związku z tym jubileuszem, Zarząd HKT TREP PTTK ustanowił Okolicznościową Odznakę Turystyczną XXV lat InO z HKT TREP PTTK.

1.      Celem odznaki jest uczczenie 25 lat imprez na orientację organizowanych przez HKT TREP PTTK.

2.      Odznaka jest jednostopniowa dla uczestników (kolor zielony) i dla organizatorów (kolor czerwony).

3.      Na odznakę można zaliczać udział we wszystkich imprezach na orientację organizowanych przez HKT TREP PTTK.

4.      Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie normy na popularna odznakę InO (pięć startów) w imprezach organizowanych przez HKT TREP PTTK.

5.      Punkty na odznakę można zaliczać począwszy od pierwszej imprezy pn. ORIENT 78.

6.      Punkty zdobyte przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczane do odznaki InO dowolnego stopnia lub OTP.

7.      Weryfikacji odznaki dokonuje Referat Weryfikacyjny odznaki InO Mazowieckiej Komisji InO na imprezach HKT TREP PTTK i innych.

8.      Odznakę w cenie 7,- zł można nabywać na ww. imprezach do czasu wyczerpania nakładu (100 szt.).

9.      Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu HKT TREP PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Harcerski Klub Turystyczny „TREP” PTTK
Oddział PTTK Warszawa Praga Południe
im. Zygmunta Glogera
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa
http://www.trep.friko.pl
e-mail: hkttrep@op.pl